Zdalna konfiguracja zabezpieczeń poczty.

Konfiguracja szyfrowania i podpisywania wiadomości w programie Microsoft Outlook Express

Jeżeli certyfikaty i lista CRL są już zainstalowane w systemie Windows, to można przystąpić do konfiguracji programu pocztowego Outlook Express. Będziemy tutaj zakładali, że program ma już zdefiniowane konto pocztowe, a naszym zadaniem jest jedynie dodanie obsługi szyfrowania i podpisywania wiadomości. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Uruchamiamy program Outlook Express.
 2. Z menu programu wybieramy opcję Narzędzia -> Konta.
 3. Wybieramy Właściwości konta, dla którego chcemy zdefiniować mechanizmy zabezpieczające.
 4. W dialogu Właściwości wybieramy zakładkę Zabezpieczenia i otwieramy okno wyboru certyfikatu podpisującego.
 5. Wybrany certyfikat pojawi się w odpowiednim polu dialogu konfiguracyjnego. Od tego momentu możesz już wysyłać podpisane wiadomości.
  • Aby szyfrować wiadomości potrzebujesz certyfikatów innych osób. Nie musisz się jednak przejmować ich importem. Program pocztowy zlokalizuje je gdy tylko otrzyma od tych osób podpisane wiadomości.
 6. Teraz można podpisać pierwszą wiadomość i wysłać do adresata.
 7. Wiadomości podpisane elektronicznie są specjalnie oznakowane w programie Outlook Express.
 8. Odbiorca naszej wiadomości może już wysyłać nam szyfrowaną pocztę.
 9. Od tej pory obie strony mogą wymieniać korespondencję w sposób bezpieczny.