Zdalna konfiguracja zabezpieczeń poczty.

Konfiguracja szyfrowania i podpisywania wiadomości w programie Microsoft Outlook

Jeżeli certyfikaty i lista CRL są już zainstalowane w systemie Windows, to można przystąpić do konfiguracji programu pocztowego Outlook. Będziemy tutaj zakładali, że program ma już zdefiniowane konto pocztowe, a naszym zadaniem jest jedynie dodanie obsługi szyfrowania i podpisywania wiadomości. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Uruchamiamy program Outlook.
 2. Program powinien być gotowy do wysyłania podpisanych wiadomości e-mail (spróbuj wykonać punkt 3). Jeżeli jednak wystąpi jakiś problem, należy ponownie zaimportować certyfikat. Tym razem należy skorzystać z dialogu, który oferuje program Outlook.
  • Wybrać z menu Narzędzia -> Opcje.
  • Przejść do zakładki Zabezpieczenia i dokonać ponownego importu certyfikatu.
  • Po zaimportowaniu certyfikatu program powinien umożliwić podpisywanie wiadomości.
 3. Teraz można podpisać pierwszą wiadomość i wysłać do adresata.
 4. Wiadomości podpisane elektronicznie są specjalnie oznakowane w programie Outlook.
 5. Odbiorca naszej wiadomości może już wysyłać nam szyfrowaną pocztę. Jak widać zaszyfrowane wiadomości nie są widoczne w oknie podglądu.
 6. Aby odczytać zaszyfrowaną wiadomość należy otworzyć ją w nowym oknie.
 7. Od tej pory obie strony mogą wymieniać korespondencję w sposób bezpieczny.