Zdalna konfiguracja zabezpieczeń poczty.

Konfiguracja szyfrowania i podpisywania wiadomości w programie Mozilla Thunderbird

Program Mozilla Thunderbird (wersja 2.0) korzysta z wbudowanych mechanizmów kryptograficznych. Dlatego wszystkie niezbędne informacje i pliki muszą być najpierw zaimportowane. Aby skonfigurować szyfrowanie i podpisywanie poczty należy wykonać następujące czynności:

 1. Uruchomić program Mozilla Thunderbird.
 2. Wybrać z menu opcję Narzędzia -> Opcje (Windows) lub Edycja -> Preferencje (Linux).
 3. Wybrać opcję Zaawansowane i zakładkę Certyfikaty.
 4. W pierwszej kolejności należy zainstalować certyfikat Centrum Certyfikacji Kluczy, który został wyeksportowany przez urząd certyfikacyjny (CCK) w formacie DER. W tym celu klikamy przycisk Wyświetl certyfikaty i przechodzimy na zakładkę Organy certyfikacji. Tam wybieramy opcję Importuj.
 5. Podczas importu certyfikatu program zapyta, w jakich sytuacjach ma ufać wczytywanemu certyfikatowi. Wybierz opcję Zaufaj temu CA przy identyfikacji użytkowników poczty i zaakceptuj.
 6. Zainstalowany certyfikat pojawi się na liście Organów certyfikacji.
 7. Przechodzimy teraz na zakładkę Twoje certyfikaty i importujemy certyfikat PKCS#12.
 8. Powracamy do ustawień zaawansowanych i klikamy przycisk Listy CRL.
 9. Wybieramy opcję Importuj.
 10. Podajemy adres URL listy CRL.
 11. Potwierdzamy chęć automatycznej aktualizacji listy CRL.
 12. Określamy częstość aktualizacji listy CRL.
  • Od tej pory program sam będzie ściągał aktualną wersję listy CRL.
 13. Dane o liście CRL pojawią się w okienku menadżera.
 14. Aby móc korzystać z zainstalowanych certyfikatów i kluczy należy jeszcze skonfigurować konto pocztowe. W tym celu wybieramy opcję Narzędzia -> Konfiguracja kont (Windows) lub Edycja -> Konfiguracja kont (Linux).
 15. Z listy opcji danego konta wybieramy pozycję Zabezpieczenia i podajemy certyfikaty, które mają być użyte podczas podpisywania poczty.
 16. Teraz można już wysyłać wiadomości podpisane cyfrowo.
 17. Nadawca, który otrzyma wiadomość z naszym podpisem będzie mógł wysłać nam wiadomość zaszyfrowaną.
 18. Jeżeli nadawca podpisze również przesłaną wiadomość, to od tego momentu obie strony mogą komunikować się w sposób bezpieczny.