Zdalna konfiguracja zabezpieczeń poczty.

Certyfikaty i listy CRL w systemie Windows Vista

Spis treści:

Import certyfikatu PKCS#12

Aby zainstalować certyfikat PKCS#12 (PFX, P12) w systemie Windows wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę certyfikatu i wybierz opcję Zainstaluj PFX.
 2. Gdy pojawi się okno Kreatora importu certyfikatów kliknij przycisk Dalej.
 3. W oknie import pliku pojawi się podświetlona ścieżka do pliku z certyfikatem. Wybierz opcję Dalej, aby kontynuować.
 4. Wprowadź hasło zabezpieczające klucz prywatny i kliknij przycisk Dalej.
 5. Zaznacz automatyczny wybór magazynu certyfikatów i kliknij przycisk Dalej.
 6. Pojawi się okno kończące pracę kreatora, w którym należy wcisnąć przycisk Zakończ.
 7. Jeżeli certyfikat PKCS#12 (PFX, P12) zawiera certyfikat CCK (Centrum Certyfikacji Kluczy), to pojawi się ostrzeżenie o próbie importu niezaufanego certyfikatu urzędu. Należy zaufać temu certyfikatowi i zainstalować go wybierając opcję Tak.
 8. Pomyślne zakończenie importu zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem.

Import listy CRL

Aby zainstalować listę CRL w systemie Windows wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę listy CRL i wybierz opcję Zainstaluj CRL.
 2. Gdy pojawi się okno Kreatora importu certyfikatów kliknij przycisk Dalej.
 3. Zaznacz automatyczny wybór magazynu certyfikatów i kliknij przycisk Dalej.
 4. Pojawi się okno kończące pracę kreatora, w którym należy wcisnąć przycisk Zakończ.
 5. Pomyślne zakończenie importu zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem.

Przeglądanie certyfikatów i list CRL

Przeglądanie zainstalowanych certyfikatów i list CRL umożliwia program certmgr.msc, który jest standardową aplikacją systemu Windows.
 1. Uruchom program certmgr.msc.
 2. W magazynie o nazwie Osobisty znajdziesz swój certyfikat.
 3. Gdy klikniesz go dwukrotnie, wyświetli się okno dialogowe zawierające ogólne informacje na temat tego certyfikatu.
 4. W zakładce Szczegóły znajdziesz dokładne informacje dotyczące poszczególnych pól certyfikatu.
 5. Zakładka Ścieżka certyfikacji pokazuje w jaki sposób system Windows ufa Twojemu certyfikatowi. Możesz zauważyć, że zaufanie dziedziczone jest z certyfikatu Twojego urzędu certyfikacji.
 6. W magazynie o nazwie Zaufane główne urzędy certyfikacji znajdziesz certyfikat swojego urzędu certyfikacji.
 7. Gdy klikniesz go dwukrotnie, wyświetli się okno dialogowe zawierające ogólne informacje na temat tego certyfikatu.
 8. W zakładce Szczegóły znajdziesz dokładne informacje dotyczące poszczególnych pól certyfikatu.
 9. Zakładka Ścieżka certyfikacji pokazuje w jaki sposób system Windows ufa Twojemu certyfikatowi. Możesz zauważyć, że zaufanie nie jest dziedziczone, gdyż zaufałeś temu certyfikatowi podczas procesu jego instalacji.
 10. W magazynie o nazwie Pośrednie urzędy certyfikacji znajdziesz listę CRL, którą zaimportowałeś.
 11. Gdy klikniesz ją dwukrotnie, wyświetli się okno dialogowe z informacjami ogólnymi oraz listą odwołanych (unieważnionych) certyfikatów.