Zdalna konfiguracja zabezpieczeń poczty.

Generowanie klucza i zgłoszenia certyfikacyjnego przy użyciu programu sToken SoftAdmin

Wygenerowanie klucza jest pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać podczas budowania własnej struktury PKI (Public Key Infrastructure). Każdy użytkownik, który będzie chciał z nami wymieniać zaszyfrowane informacje musi zrobić to samo.

Podczas generowania klucza zostanie również utworzone zgłoszenie certyfikacyjne, które trzeba będzie wysłać do Centrum Certyfikacji Kluczy. Na podstawie zgłoszenia zostanie wygenerowany certyfikat, który będzie potwierdzał naszą tożsamość. Poniżej przedstawiamy listę czynności, które należy wykonać, aby wygenerować klucz i zgłoszenie certyfikacyjne przy użyciu programu sToken SoftAdmin:
  1. Uruchom aplikację sToken SoftAdmin i przejdź na zakładkę Klucz i zgłoszenie.
  2. Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany Twój klucz prywatny.
    • Wybierz algorytm szyfrowania i podpisu zgodnie ze swoimi preferencjami. My wygenerowaliśmy klucz RSA-1024 z funkcją skrótu SHA-1. Jest to najsłabszy mechanizm kryptograficzny, ale z całą pewnością będzie obsługiwany przez wszystkie programy oferujące możliwość szyfrowania i podpisywania poczty elektronicznej.
  3. Przejdź na zakładkę Zgłoszenie i wprowadź swoje dane.
    • Ważne jest, aby podany adres e-mail zgadzał się z tym, którego będziesz używał.
  4. Wciśnij przycisk Generuj. Jeśli wszystko przebiegnie poprawnie, to program poinformuje Cię o tym w stosownym komunikacie.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział