Zdalna konfiguracja zabezpieczeń poczty.

Tworzenie certyfikatów PKCS#12 (PFX, P12) przy użyciu programu sToken SoftAdmin

Aby wygenerować certyfikat w formacie PKCS#12 (PFX, P12) należy przygotować swój klucz prywatny, swój certyfikat oraz certyfikat urzędu (Centrum Certyfikacji Kluczy). Następnie uruchamiamy program sToken SoftAdmin i wykonujemy następujące czynności:

 1. Otwieramy zakładkę PKCS#12 i uzupełniamy odpowiednie pola.
 2. Podajemy nazwę pliku klucza prywatnego.
 3. Podajemy nazwy plików z certyfikatami, które chcemy dołączyć.
  • Można dołączyć dowolną liczbę certyfikatów.
 4. Wskazujemy w jakim pliku powinien być zapisany certyfikat PKCS#12 (PFX, P12).
 5. Wciskamy przycisk Generuj.
  • Jeżeli plik klucza był zaszyfrowany, to aplikacja zabezpieczy go tym samym hasłem również w certyfikacie PKCS#12 (PFX, P12).
  • Jeżeli plik klucza nie był szyfrowany, to aplikacja poprosi o podanie hasła zabezpieczającego.
Certyfikat PKCS#12 (PFX, P12) może być teraz zaimportowany do programu pocztowego.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział